Informácie o projekte

  • Kategória: stavba na bývanie skupiny A
  • Legislatívna: vyhl. 94/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 07/2021

Zaujímavosti

Požiarny projekt na tzv. „falošný zrub“ z dielne našich šikovných kolegov architektov. Pýtate sa čo bolo špecifické pri navrhovaní protipožiarnej bezpečnosti? Vzhľadom na náročnejšie estetické požiadavky klienta sme sa museli vysporiadať so zabezpečením požadovanej požiarnej odolnosti priznaných častí krovu – klieštin. V súčinnosti so šikovným statikom sme sa priklonili k riešeniu nadimenzovať prvky na potrebnú požiarnu odolnosť na základe výpočtových metód z eurokódov. Našou odbornosťou a snahou pomôcť sme ušetrili investorovi nielen financie, ale najmä sme splnili jeho želanie vidieť v podkroví priznané drevené prvky.