Informácie o projekte

  • Kategória: stavba na bývanie skupiny A
  • Legislatívna: vyhl. 94/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 08/2021

Zaujímavosti

Tento jednopodlažný murovaný rodinný dom je z kategórie jednoduchých stavieb podľa stavebného zákona. Podotýkame, že ochrana pred požiarmi sa vzťahuje aj na jednoduché stavby. Odlišnosťou pri posudzovaní požiarnej ochrany je, že v zmysle zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi, sa štátny požiarny dozor, v rozsahu posudzovania projektovej dokumentácie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, nevykonáva v jednoduchých a drobných stavbách. V ľudskej reči to znamená, že pri vybavovaní stavebného povolenia nepotrebujete vyjadrenie príslušného okresného riaditeľstva HaZZ. Stačí Vám predložiť tzv. požiarny projekt alebo inak povedané požiarne riešenie stavby. Napríklad ako tento požiarny projekt vypracovaný našim špecialistom požiarnej ochrany.