Informácie o projekte

  • Kategória: výrobná stavba
  • Legislatívna: vyhl. 94/2004
  • Stupeň: realizačný projekt
  • Dátum spracovania: 01/2022

Zaujímavosti

Projekt protipožiarnej bezpečnosti výrobno-skladovej haly v rátane technologického zariadenia. Jedna z našich najzložitejších stavieb. V rámci PBS sme navrhovali kompletne nový požiarny vodovod s automatickou tlakovou stanicou pre zabezpečenie plynulej dodávky vody. Špecifikáciou bola aj kombinácia dvoch nosných systémov (oceľového a ŽB skeletu). Pri návrhu optimálnej požiarnej ochrany konštrukcií sme sa dostatočne zapotili. Počas výstavby nechýba náš realizačný dozor nad požiarnou ochranou.