Informácie o projekte

  • Kategória: nevýrobná stavba
  • Legislatívna: vyhl. 94/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 01/2022

Zaujímavosti

Náš tím špecialistov požiarnej ochrany sa rozhodol po dohode s klientom zvoliť schému jednopodlažnej staticky nezávislej stavby bez požiarnej odolnosti. Dôvodom bola požiadavky klienta zvoliť ako nosný systém ľahký oceľový skelet. Zázemie haly sme však museli navrhnúť ako staticky a požiarne oddelený dvojpodlažný objekt. Optimálne požiarnobezpečnostné riešenie stavby bolo pre nás opäť prioritou bez kompromisov.