Informácie o projekte

  • Kategória: výrobná stavba
  • Legislatívna: vyhl.94/2004
  • Stupeň: realizačný projekt
  • Dátum spracovania: 08/2020

Zaujímavosti

Výrobno-skladová hala s rozlohou cca 5500 m2. Zaujímavou črtou projektu je riešenie vonkajšej potreby požiarnej vody automatickou tlakovou stanicou zabezpečujúcou potrebný tlak v navrhnutých odberných miestach požiarnej vody. Stavbu sme posudzovali od dokumentácie pre územné rozhodnutie až po realizačný projekt a kontrolu pri realizácii.