Informácie o projekte

  • Kategória: stavba na bývanie a ubytovanie skupiny B
  • Legislatívna: vyhl.94/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 02/2020

Zaujímavosti

Osem podlažný bytový dom s hromadnou garážou. Bezpečnosť pri evakuácii zabezpečujú dve samostatné chránené únikové cesty typu A. Úspešný projekt dosiahnutý vďaka súčinnosti a komunikácii jednotlivých profesií.