Informácie o projekte

  • Kategória: stavba na bývanie a ubytovanie skupiny B
  • Legislatívna: vyhl.94/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 11/2020

Zaujímavosti

Päť podlažný apartmánový dom s dvomi chránenými únikovými cestami typu A. Významným prvkom optimálneho riešenia protipožiarnej bezpečnosti je vetranie jednej z únikových ciest. Elektricky otvárateľný svetlík pre odvod vzduchu zo schodiska plniaci tiež funkciu požadovaného výlezu na strechu stavby (dva v jednom – ušetrené). Vybavenie kladného stanoviska OR HaZZ bola samozrejmosť.