Informácie o projekte

  • Kategória: nevýrobná stavba
  • Legislatívna: vyhl.94/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 08/2019

Zaujímavosti

Rozsiahla zmena stavby obchodného centra v rozsahu stavebných úprav a zmeny účely využitia priestorov. Dokumentácia odovzdaná s vybavením kladného stanoviska OR HaZZ.