Informácie o projekte

  • Kategória: nevýrobná stavba
  • Legislatívna: vyhl.94/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 03/2021

Zaujímavosti

Moderná modulárna stavba, ktorú sme navrhli v súlade s platnou legislatívou, ako stavbu bez požiarnej odolnosti. Áno, dobre čítate. Aj takto sa to dá, ale je nutné zvážiť všetky aspekty, týkajúce sa úrovne protipožiarnej bezpečnosti. Máme na mysli najmä podmienky evakuácie a použité stavebné materiály v rátane povrchových úprav.