Informácie o projekte

  • Kategória: stavba na bývanie a ubytovanie skupiny B
  • Legislatívna: vyhl.94/2004
  • Stupeň: realizačný projekt
  • Dátum spracovania: 04/2019

Zaujímavosti

Bytový dom so siedmimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím tvoriacim hromadnú garáž. Unikátny architektonický úspech našich kolegov architektov, ktorý nás veľmi teší. Sme radi, že aj my sme mohli prispieť našou odbornosťou v oblasti protipožiarnej bezpečnosti pri tvorbe tohto architektonického diela. Bola to pre nás projekčná výzva preverená samotnou realizáciou. Gratulujeme k oceneniu a veríme, že spolu vytvoríme ďalšie pekné projekty.